VIII. Uluslararası Beslenme Diyetetik Kongresi

4 Nisan 2012 - 8 Nisan 2012
Gloria Golf Resort
Acente: 
DMR Turizm

Değerli Meslektaşlarımız,

Yaşam için elzem, sağlığın korunarak devamı için gerekli olan beslenme;
bir bilim dalı olarak bir yandan tıp, diğer yandan fen ve sosyal bilimlerle ilişkili
olup geniş bir yelpazeyi içermektedir. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü bu yelpazeyi içeren eğitim programları
ile Türkiye’de meslek grubu yetiştiren ilk eğitim kurumudur.

Üstlendiğimiz bu sorumlulukla bölümümüz 1985 yılından bu yana “Beslenme
ve Diyetetik” kongrelerini düzenlemektedir. Yurtiçi ve yurtdışı üniversite,
kurum ve kuruluşların katılımları ile gerçekleştirdiğimiz bu kongrelere bir
yenisini daha eklemenin mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Beslenme bilimi 21. yüzyılda tüm bilim dallarının doğrudan ya da dolaylı
uğraşı ve ilgili alanı olmaya devam edecek; besin, beslenme ve diyetetik alanındaki
çalışmalar bu yüzyılda da yeni boyutlar kazanacaktır.

Beslenme ve Diyetetik alanındaki en son yeniliklerin gündeme geleceği
“VIII. Uluslararası Beslenme Diyetetik Kongre”sinde, Türkiye’nin doğal cenneti
Antalya’da 4-8 Nisan 2012 tarihinde birlikte olabilmek dileği ile.

Sevgi ve saygılarımızla,
Kongre Başkanları
Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Dr. H. Tanju Besler
Dr. Seyit M. Mercanlıgil

---

Distinguished Colleagues,

Nutrition, a vital component of life and a prerequisite for maintaining and
leading a healthy living is closely associated with medicine, biological and
social sciences, thus covers a wide range of issues. Hacettepe University,
Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics is the first
educational institution of Turkey with its curricula involving this wide range.

Our department has been organising the congress series of “Nutrition and
Dietetics” since 1985 with this responsibility it has assumed. We would like
to share with you the pleasure of adding an other one to this series of congresses
held with the participation of universities, institutions and organisations
from abroad and Turkey .

Nutrition , as a science, shall continue to be a direct or indirect area of
interest and activity of all scientific branches and efforts in the fields of food,
nutrition and dietetics shall reach a new dimension in the 21st century.

We would like to express our wishes to have your participation in the
“VIII. International Nutrition and Dietetics Congress” which will be held on
4-8 April 2012, in Antalya, the most spectacular city of Turkey to discuss the
recent developments and novelties in the fields of Nutrition and Dietetics.

Best regards,

Congress Presidents
Dr. Neslişah Rakıcıoğlu
Dr. H. Tanju Besler
Dr. Seyit M. Mercanlıgil