III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi

12 Nisan 2012 - 14 Nisan 2012
Pine Bay Holiday Resort, Kuşadası
Acente: 
Dalya Turizm

Sayın meslektaşlarımız,
Gelişmiş ülkelerde sağlık ve sosyal hizmet sistemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelen evde sağlık ve bakım hizmetleri, son yıllarda ülkemizde de giderek daha fazla gündemde yer almaktadır. Önceki yıllarda özel sektör ve yerel yönetimlerle başlayan hizmet sunumu, 2010 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemeleriyle kamu hastaneleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri tarafından uygulamaya konmuş ve ihtiyaç sahipleri için tüm ülke çapında yaygınlaşmaya başlamıştır.

Evde sağlık ve bakım hizmetleri; kronik hastalardan terminal dönemdeki hastalara, yeni doğandan yaşlılara, hastane sonrası bakım ihtiyacı olanlardan engellilere ve tüm bu grupların ailelerine olmak üzere çok geniş bir hedef gruba çözüm sağlayabilmektedir. Diğer yandan bu alanın gelişimi için gerekli olan yasal düzenlemelerin tamamlanması, ödeme sistemlerinin kurulması, hizmet ve eğitim standartlarının yerleştirilmesi ve bu hizmetlerin ülkenin sağlık ve sosyal hizmet sistemine tam olarak entegre olabilmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de zamanla gerçekleşecektir ve bu amaçla yapılması gereken birçok çalışma vardır. Bu gelişimin sağlanabilmesi için devlet kurumlarına olduğu kadar üniversitelerimize ve ilgili sivil toplum örgütlerine de görev düşmektedir. Bu bilinçle hareket eden Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu ve Evde Bakım Derneği olarak III. Ulusal Evde Sağlık ve Bakım Kongresi’ni 12-14 Nisan 2012 tarihinde Kuşadası’nda düzenlemekteyiz.

İlk defa 1998 yılında düzenlenen I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen I. Uluslararası Katılımlı Evde Bakım Kongresi (2006), Evde Bakım Derneği tarafından düzenlenen II. Ulusal Evde Bakım Kongresi (2008) ve Evde Bakım Çalıştayı (2010) gibi bilimsel toplantılardaki deneyimimizi bu Kongre’nin organizasyonuna aktarmak üzere yola çıktık.

Kongre programında, doğrudan ihtiyaç sahiplerinin beklentilerine, gerçek hayattan vaka tartışmalarına, yurt dışından uzmanlarca paylaşılacak dünya örneklerine, hizmet sürecinde hasta, çalışan güvenliği ve etik konularına, ülkemizde evde sağlık ve bakım hizmetlerinin geleceği için ilgili kurumların önerilerine yer vereceğiz. Ayrıca sözel ve poster bildirilerin yanı sıra hizmet sunucular için deneyim oluşturma ve pratiğe yönelik kurslarımız olacak.

Kongremiz, ilgili devlet kurumlarından temsilciler, kamu-özel-yerel yönetim hizmet sunucular, üniversiteler ve ilgili sivil toplum örgütleri olmak üzere tüm ilgi gruplarının bir arada olacağı önemli bir buluşma olacaktır.

Kongreye katılımlarınızı bekler saygılar sunarız.

Mehmet Onarcan
Evde Bakım Derneği Başkanı

Prof. Dr. Ayfer Karadakovan
Ege Üniversitesi Ödemiş S.Y.O Müdürü